Επιλογή Σελίδας

Σχετικά με εμάς

Πέρα από την κατασκευή και την εμπορία εργόχειρων μοναδικής καλλιτεχνικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε και διασώσουμε την Καρσάνικη Βελονιά, την τεχνική και την ιστορία της.

Γι’ αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε εκθέσεις, εκδόσεις και με κάθε πρόσφορο τρόπο προσπαθούμε να εμπραγματώσουμε αυτόν μας το στόχο.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ιστορικά τεκμήρια, υλικό από συμμετοχές μας σε εκθέσεις και εκδόσεις καθώς και άλλα πολυμέσα.

X